Zeen_CSEE_planuri&scheme_Page_33Constructii eficiente din punct de vedere energetic

Constructii pasive si active
Constructiile pasive sunt acele cladiri in care conditiile de confort termic ridicat pot fi atinse prin  simpla post-incalzire sau post-racire a aerului poaspat introdus in cladiri. In acest tip de cladiri, aerul nu este recirculat.
Elemente caracteristice
– orientarea fatadei spre sud si evitarea zonelor umbrite
– forma compacta si izolatie termica performanta
– ferestre eficiente fin punct de vedere energetic
– evitarea infiltrarii aerului
– evitarea puntilor termice
– improspatarea aerului prin ventilatie, cu sistem  de recuperare a caldurii
– utilizarea surselor de energie regenerabile pentru prepararea apei calde si obtinerea curentului electric
– utilizarea unor aparate electronice si electrocasnice cu consum de energie redus
 
Constructiile active sunt clădirile, care pastreaza elementele caracteristice ale constructiilor pasive, dar care produc mai multă energie decât consumă şi reprezintă viziunea holistică asupra echilibrului energetic, climatului interior şi mediului înconjurător, vizând un stil de viaţă sănătos, responsabil şi confortabil.

Surse de energie regenerabile
Energii regenerabile sunt considerate  energiile care provin din surse, care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile.
Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
– energia eoliană (energie de vânt)
– energia solară
– energia apei (energia hidraulică, energia apelor curgătoare/energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor/energie potențială osmotică)
– energia geotermică (căldura de adâncime a Pământului)
– energie de biomasă (biodiesel, bioetanol, biogaz)
Aceste forme de energie pot fi captate si servesc in general, in cazul constructiilor, la producerea de apa calda si curent electric.
Cele mai utilizate energii regenerabile sunt:
Energia solară, care poate fi folosită să:
– genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)
– genereze electricitate prin centrale termice solare (heliocentrale)
– încălzească clădiri, direct
– încălzească clădiri, prin pompe de căldură
– încălzească clădiri și să producă apă caldă de consum prin panouri solare termice
Instalațiile solare sunt de două tipuri: termice și fotovoltaice.
Energia geotermica, care utilizand o o instalație care, consumând lucru mecanic, transferă căldură de la un mediu de temperatură mai joasă (mai rece) la altul de temperatură mai înaltă (mai cald). Cantitatea de căldură transmisă mediului cald este mai mare decât lucrul mecanic consumat. Aceste instalații se folosesc în general pentru încălzire. Aceste pompe de căldură extrag căldura din pământ si transferă energie termică aerului din interior sau transferă caldură unui rezervor de apă. Cu ajutorul unei pompe de caldura se realizeaza pana la 75% economii de energie.